"De meeste ideeën liggen op de werkvloer. Maak er gebruik van!"

Projectleider a.i.

We zijn te veel met de inhoud bezig om het proces goed te sturen


We denken te weten waar we naar toe gaan maar iedereen heeft zijn eigen agenda


We vergaderen wat af maar komen niet tot resultaten


We zijn meer bezig met projectplannen schrijven dan met projecten uitvoeren


Herkenbaar? Dan kan ik als externe partner helpen om uw projecten op energieke wijze tot resultaat te brengen.
Startend vanuit een concrete projectopdracht en een plan van aanpak combineer ik traditionele
projectmanagement instrumenten met de kracht van commitment, samenwerking en inspiratie.
Ik stuur, ik geef richting en waar nodig of wenselijk voer ik zelf ook uit.
Ik denk en handel vooral vanuit ‘de bedoeling’. Controle-instrumenten en procedures zijn ondersteunend
aan het bereiken van het doel, niet leidend. Met projecten die ik onder mijn hoede neem zorg ik ervoor dat:

- alle betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van het project


- de vaart erin gehouden wordt en dat er energie loskomt


- er wérkelijk wordt samengewerkt aan gedeelde doelen
Want:


“mensen presteren beter en raken bevlogen als ze zich betrokken en verantwoordelijk voelen!”Interesse? Dan neem ik graag contact met u op!